Практичний психолог - Галина Гуцалюк

Практичний психолог - Галина Гуцалюк

 Завданням практичного дитячого психолога є вивчення виникнення й розвитку психічних процесів і властивостей у дітей. Практична психологія вивчає особливості відчуттів, сприймання, пам’яті, мислення, уяви, емоцій тощо, як змінюються ці функції з віком дитини. Предметом дитячої психології є вивчення у дитини особливостей формування психічних якостей,  які виникають з віком у психіці дітей та розкриття співвідношення природних і соціальних факторів. До завдань психолога  входить вивчення рушійних сил індивідуального розвитку психіки дитини, дослідження закономірностей переходу від попередніх до наступних періодів розвитку, від нижчих стадій до вищих, з’ясування індивідуальних психологічних відмінностей у розвитку дітей різних вікових груп.